Beint í efni

Bókasafns- og upplýsingafræðingar á vinnumarkaði

Hlutverk Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga er að vera í forsvari fyrir félagsmenn sína við gerð kjarasamninga og við ákvarðanir er á einhvern hátt snerta kjör þeirra.

Skrifstofa SBU

Þjónustuskrifstofan er til húsa í Borgartúni 6. Hún er opin virka daga frá klukkan 9-12 og 13-16. Síminn er 595 5165.

Á skrifstofunni, sem rekin er með fjórum öðrum stéttarfélögum, er félagsfólki veitt margs konar þjónusta og upplýsingar.

Meðal verkefna hennar er að aðstoða:

 • á sviði kjara- og réttindamála
 • við lausn ágreiningsmála er varða framkvæmd og túlkun kjarasamninga
 • við að leita lögfræðilegrar ráðgjafar í málum sem falla undir starfssvið stéttarfélags
 • við gerð ráðningarsamninga og túlkun á þeim
 • við útreikninga á launum og innheimtu ef þörf krefur

Aðild að SBU

Félagsaðild er heimil þeim launþegum sem hafa viðurkennt lokapróf í bókasafns- og upplýsingafræði frá háskóla. Einnig þeim sem stunda meistaranám í upplýsingafræði ofan á aðra háskólagráðu. Félagsaðild er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi.

Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga í tölum

  0%
  Félagsfólk SBU starfar á almennum vinnumarkaði, hjá sveitarfélögum og 40% starfa hjá ríkinu.
  0+
  Félagsfólk SBU starfar hjá yfir tuttugu sveitarfélögum um land allt.
  0+
  Á yfir eitt hundrað fjölbreyttum vinnustöðum er að finna félagsfólk í SBU.

Saga félagsins

Félag bókasafnsfræðinga var stofnað árið 1973 og starfaði til 1999. Það var bæði fagfélag og stéttarfélag, og innan þess starfaði kjaradeild.

Þann 8. apríl 1999 sameinaðist félagið Bókavarðafélagi Íslands og var þá tekin sú ákvörðun að gera kjaradeildina að sérstöku og sjálfstæðu stéttarfélagi; Stéttarfélagi bókasafns- og upplýsingafræðinga (SBU).

Stjórn SBU

Stjórn SBU ber ábyrgð á rekstri félagsins, skrifstofuaðild og fjársýslu. Stjórnin fer með umboð félagsins til kjarasamninga.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm fullgildum félagsmönnum, löglega kjörnum í rafrænni kosningu sem fram fer fyrir aðalfund. Stjórnar- og varamenn eru kosnir til tveggja ára í senn.

Lög og samþykktir félagsins

Í lögum félagsins er meðal annars kveðið á um hlutverk SBU, reglur varðandi félagsaðild og ábyrgð stjórnar auk lýsinga á starfsemi félagsins.

Auk laganna má benda á samþykktir félagsins, m.a.

Aðalfundir SBU

Aðalfundur SBU hefur æðsta vald í öllum málum félagsins og skal haldinn í mars/apríl ár hvert. Stjórn getur ákveðið að skipuleggja staðarfund, rafrænan fund, eða blöndu af þessu tvennu. Boðun á aðalfund skal send með rafrænum hætti til félagsmanna með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara.

Hönnunarstaðall SBU

Allt efni sem SBU sendir frá sér skal vera samkvæmt hönnunarstaðli.

Í hönnunarstaðli er að sjá reglur og útfærslur á notkun merkis, leturgerðir og reglur um litaval í kynningarefni og merkingum. Þar eru merki og aðrir grafískir þættir á vektoraformi sem hægt er að sækja ef skjalið er opnað í myndvinnsluforriti.